25/09/2014

VICTOR VAN VRIESLAND (1892 - 1974)

6 picturesLocation: Kastanjelaan, Eindhoven, The Netherlands.
Maker: Hubert van Lith.
Established: 18 September 1957, at the occasion of the 60 year jubilee of Philips in 1951. The fountain, statues and poems were a gift by all the employees of this company.
Title: 'Panta rhei kai ouden menei' meaning 'Everything streams and nothings remains', an expression by Heraclitos.
Photos: © Albert Hagenaars, 20 September 2014.

The poem above reads:

DE ROEP

Liefde der werkers tot het samenwerken
Wordt hier tot roep en roeping van de sterken
‘t Geluid uitdragend, over ruimte en tijd
Dat de eenheid van het menschdom zal bewerken.
HET SCHOUWEN

Wat de oogen zien, dat zal het hart verstaan
Beschouw de wereld: voor u zal ‘t bestaan,
Nu duister, dan doorzichtig, zich ontvouwen
Begrensd en eindloos werkelijk en waan.
HET LICHT

Het licht als scheiding van de duisternis
Daaglijksche zegen en geheimenis
Maakt voor den Mensch de wijde wereld zichtbaar
Wier schoonheid hem een glans en luister is.


www.alberthagenaars.nl
Also see: www.schrijversbeelden.nl


No comments:

Post a Comment